ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
ดูรายละเอียด

dot


ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1

  ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้น ป.1  ประจำปีการศึกษา 2560More...
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

 ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2560More...
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนาขอแจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนMore...
กิจกรรมรอบรั้ว
icon

 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครแหลมฉบัง ในการส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงให้กับโรงเรียน เพื่อเตรียมสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

More...
icon

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้ประชุม PLC ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

More...
icon

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา

More...
icon

 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ติดต่อเทศบาลนครแหลมฉบังให้ส่งรถมาสูบส้วมที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสถานที่ในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

More...
icon

 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230