ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการdot


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนMore...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนMore...
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่งMore...
กิจกรรมรอบรั้ว
icon

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

More...
icon

 วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านคำนกกก จังหวัดนครพนม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

 

More...
icon

วันที่ 29 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนเสือ ศรีราชา

More...
icon

วันที่29 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

More...
icon

วันที่ 26 กันยายน 2559 มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230