ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่dot


สารพิษทางอากาศ

   ด้วยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.20 น.  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ได้รับกลิ่นอากาศมีสารเคมีจึงได้สอบถาม ณ สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งได้รับทราบมีสารพิษจากตู้สารเคมีตก  สารพิษรั่วกระจายในอากาศ  ณ ท่าเรือ 3  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการ ดังนี้More...

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

More...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง

More...

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน

More...

วันพฤหัสบดีที่ 26  มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

More...

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้มาให้ความรู้ด้านทันตกรรมให้กับครูโรงเรียนวัดบ้านนา

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230