ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการdot


ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1

  ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้น ป.1  ประจำปีการศึกษา 2560More...
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

 ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2560More...
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนาขอแจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนMore...
กิจกรรมรอบรั้ว
icon

 วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับการติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรม โดยท่านศน.เตือนใจ ดวงละม้าย

More...
icon

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

More...
icon

 วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอร์ก โดนคัดเลือกนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนักเรียนที่ทำความดีและมีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน ไปปิดกล่องชอร์กที่จ.นครนายก

More...
icon

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน

More...
icon

 กิจกรรมทำวัตรเช้าของทุกวันศุกร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำสมาธิ

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230