ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่dot


สารพิษทางอากาศ

   ด้วยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.20 น.  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ได้รับกลิ่นอากาศมีสารเคมีจึงได้สอบถาม ณ สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งได้รับทราบมีสารพิษจากตู้สารเคมีตก  สารพิษรั่วกระจายในอากาศ  ณ ท่าเรือ 3  โรงเรียนจึงได้ดำเนินการ ดังนี้More...

     วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557 เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและแนะนำบุคลากร

More...

     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่วันที่ 14-18 เมษายน 2557 อันเป็นวันที่สำคัญของไทยและที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ ทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนวัดบ้านนา

More...

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2557 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

More...

     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

More...

     วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230