ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2558
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2558
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่dot


ขอแจ้งหยุดเรียนชั่วคราวในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558

 ขอแจ้งหยุดเรียนชั่วคราวในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558 More...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

More...

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 

More...

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557

More...

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา

More...

     วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดี 

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230