ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่doticon

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีครูยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานการทำกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา

More...

สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังได้จัด โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทางโครงการได้จัดการเรียนการสอน

More...

     วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ในเวลาประมาณ 10.00 น. คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง โรงเรียนวัดคลองขอม และโรงเรียนวัดสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

More...

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

More...

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “อนุบาลบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230