ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการdot


ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่

 ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่  สำหรับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และชุมชนMore...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมทั่วไปMore...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์าเข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการMore...

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

More...

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เข้ารับการอบรมโครงงานคุณธรรม โดยมี ศน.เตือนใจ  ดวงละม้าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

More...

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้นำนักร้องนักดนตรีวงลูกทุ่งบ้านนา ไปมอบความสุดด้านเสียงเพลงให้กับคุณตาคุณยาย ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

More...

 15 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ทัศนศึกษา  ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีนีม่า ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์มอลล์

More...

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike  for  Dad" 

 

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230