ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2558
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2558
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการdot


สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผอ.อัมพร  บำรุงผล  ให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการMore...

 10  สิงหาคม 2558  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

More...

 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวถนอมรอด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

More...

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

More...

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โดยคุณครูสมใจ  สุอังคะวาทิน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน และชาวชุมชนวัดบ้านนา 

More...

        โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2558  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ในระหว่าง วันที่ 1-5  กรกฎาคม 2558 

More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230