ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ 

dot


ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา

  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559More...
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559More...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนMore...
กิจกรรมรอบรั้ว
icon

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

More...
icon

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

More...
icon

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ได้จัดพิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6

More...
icon

 วันที่ 22 พฤศภาคม 2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยคม) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  

More...
icon

 วันที่ 21 พฤศภาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอบธรรมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ศูนย์การศึกษาชลบุรี

 
More...
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230