ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ครูดีในดวงใจ ปี 2564

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูปรีชา  ขอกรดสำโรง  ที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 
กิจกรรมรอบรั้ว

การนิคมมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน
มุฑิตา กษิณาลัย ประจำปี 2564
รับรางวัลผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเชิงประจักษ์
ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
จ่ายเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด
ไทยออยส์ มอบทุนการศึกษา
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประเมินครูผู้ช่วย
ประชุมติดตามการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงาน
ตลาดนัดวิชาการประถมศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 article
พิธียกเสาเอกการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 30 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 29 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 28 มิ.ย.60 article
รายการเดินหน้าประเทศไทยมาถ่ายกิจกรรมต่างๆที่รร. article
การเตรียมงานการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 article
การอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง article
การประชุม PLC วันที่ 23 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา
เทศบาลนครแหลมฉบังส่งรถมาสูบส้วมให้โรงเรียนวัดบ้านนา article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน article
โรงเรียนรุ่งอรุณมาดูกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ article
ธนาคารออมสินมาให้นักเรียนเปิดบัญชีธนาคาร article
การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article
การปรับปรุงสนามเด็กเล่น วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 article
การประชุม PLC วันที่ 16 มิถุนายน 2560 article
บริษัท เอสแอนด์เจ มาติดตามการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ article
คณะครูร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
การประชุมสัมมนายกระดับสุขภาวะโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC article
การประชุม PLC วันที่ 9 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัย article
นักเรียนแต่ละห้องช่วยกันทำพานไหว้ครู article
การซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญวันพระที่วัดบ้านนา article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนพฤษภาคม article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนการทำดอกไม้จันทน์ article
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรมหน้าเสาธง article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาโค่นต้นมะม่วงให้โรงเรียน article
การประชุม PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 article
ร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโท article
บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียน article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การนิเทศเตรียมการสอนของโรงเรียน article
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 article
คณะครูเตรียมสถานที่การประชุมผู้ปกครอง article
คณะครูรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครหลมฉบังได้มาซ่อมถนนหน้าโรงเรียน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 article
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 article
วัดศรีวนารามจัดกิจกรรมการบวชเนกขัมมะ article
การประชุมผู้ปกครอง 3/2559 article
การถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนมราชกุมารี article
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
การติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรม article
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ article
กิจกรรมปิดกล่องชอร์ก article
กิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน article
กิจกรรมทำวัตรเช้า article
กิจกรรมมอบรางวัลกรรมการนักเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่น article
กิจกรรมการมอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย article
กิจกรรมมอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5 article
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบ้านนา article
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) article
กิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารีชั้นป.4-6 article
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย article
พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่นจริญสติแะปัญญา article
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 article
เข้าค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 article
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี article
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) และคณะครู ได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่บริษัทนิสสัน สาขาแหลมฉบัง article
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง article
กิจกรรมวันครู ประจำปี2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกต articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม