ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2561
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2561
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษาศึกษา 2561 ณ วันที่  2 พฤษภาคม 2561

ระดับชั้น
รวมยอดทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3 ขวบ / 1
26
16
42
อนุบาล 3 ขวบ / 2
25
16
41
อนุบาล 3 ขวบ / 3
21
21
42
รวม
72
53
125
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1
20
20
40
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2
22
19
41
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/3
23
19
42
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1
20
16
36
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2
20
15
35
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/3
22
15
37
รวม
127
104
231
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
18
20
38
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
22
17
39
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
21
19
40
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
19
17
36
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
19
16
35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 22 14 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
22
21
43
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
23
20
43
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 20 24 44
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
19
17
36
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 21 16 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 25 15 40
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 23 16 39
รวม 371 325 696
รวมทั้งหมด 570 482 1052โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230