ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษาศึกษา 2562 ณ วันที่  10 พฤษภาคม 2562

ระดับชั้น
รวมยอดทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3 ขวบ / 1
16
17
33
รวม
16
17
33
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/1
14
20
34
อนุบาลศึกษาปีที่ 1/2
14
19
33
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/1
13
27
40
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2
21
19
40
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/3
19
21
40
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 24  11  35 
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 22 12  34 
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/3 19  16  35 
รวม
146
145
291
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
25
19
44
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
25
19
44
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 26 16 42
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
22
17
39
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
23
16
39
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 22 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
20
19
39
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
20
17
37
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
20
16
36
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
24
16
40
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 24 15 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 20 22 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 21 20 41
รวม 389 468 712
รวมทั้งหมด 551 485 1036โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม