ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2561
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2561
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2561

ปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ   ประจำปีการศึกษา 2561

7-14 พฤษภาคม 2561

เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

10 พฤษภาคม 2561 ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

11 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

 15 พฤษภาคม 2561

เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2561

1-30 มิถุนายน 2561

เยี่ยมบ้านนักเรียน

14 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครูประจำปี

1 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี 2560 / ฉลองโรงเรียนครบ 7 รอบ (84 ปี)
1-5 กรกฎาคม 2561

ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน  ครู  บุคลากร  และชุมชน

26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา /
  กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

10 สิงหาคม 2561

พิธีถวายพระพร / กิจกรรมวันแม่ / กิจกรรม Big Cleaning Day 

14-17 สิงหาคม 2561 สัปดาห์วิชาการ /เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสต์น้อยระดับปฐมวัย

 27-31 สิงหาคม 2561

สัปดาห์บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3-7 กันยายน 2561

สัปดาห์กีฬาสี 

1-5 ตุลาคม 2561

สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2561

8-10 ตุลาคม 2561

สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 1/2561

11-31 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
25-31 ตุลาคม 2561 เปิดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

1 พฤศจิกายน 2561

เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 2/2561

14 พฤศิจกายน 2561 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561
22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง
4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อ/กิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
17-19 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน (มจร.)
19-21 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติธรรมสำหรับครูและบุคลากร (มจร.)

11 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 /ทอดผ้าป่าการศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2562 ตลาดนัดวิชาการ
4-8 มีนาคม 2562 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2/2561
11-13 มีนาคม 2562 สอบภาคทฤษฎี ภาคเรียนที่ 2/2561
14-15 มีนาคม 2562 กิจกรรมซ่อม-เสริม
15 มีนาคม 2562 เปิดเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2561
16-17 มีนาคม 2562 ปิดกล่องชอล์กนักเรียน

 25 มีนาคม-3 เมษายน 2562

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

29 มีนาคม 2562

พิธีอำลาครูคืนศิษย์

2 เมษายน 2562

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / ประชุมผู้ปกครอง / ประกาศผลสอบ / จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

3 เมษายน 2562 สามเณรลาสิกขาบท / สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

5 เมษายน 2562

ปิดทำการประจำปีการศึกษา  2561

      หมายเหตุ : ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการเพื่อความเหมาะสม

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230