ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้น วิชา แผนการจัดการเรียนรู้
 ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาาาไทย                            แผนการสอนบ้านนาภาษาไทยป_๑ แผน ๑.pdf
    แผนการสอนบ้านนาภาษาไทยป_๑ แผน ๒.pdf

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้น วิชา แผนการจัดการเรียนรู้
 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนที่ 1-1 เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน.pdf
    แผนที่ 1-2 เรื่อง การแสดงอัลกอริทึม.pdf
    แผนที่ 1-3 เรื่อง ตัวอย่างการแก้ปัญหาเกมเตต.pdf

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม