ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


เวบไซต์ที่น่าสนใจ

  เวบไซต์ที่น่าสนใจ  


กระทรวงศึกษาธิการ
   จังหวัดชลบุรี

เทศบาลนครแหลมฉบัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  3
   
     

  สถานศึกษาในสังกัด สำนักเขตการศึกษาชลบุรี เขต 3  

โรงเรียนเกาะสีชัง
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนดวงมณี
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
โรงเรียนวัดเขาฉลาก
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
โรงเรียนวัดนาพร้าว
โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)
โรงเรียนวัดมโนรม
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
โรงเรียนวัดหนองคล้า
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
โรงเรียนเนินพลับหวาน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
โรงเรียนบางพระวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
โรงเรียนบ้านบึง (บางละมุง)
โรงเรียนบ้านระเวิง
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
โรงเรียนบ้านสันติคาม
โรงเรียนบ้านหนองซากแง้ว
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ
โรงเรียนบ้านหินวง
โรงเรียนบ้านหุบบอน
โรงเรียนบ้านอำเภอ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 
โรงเรียนบ้านโค้งดารา(จิตต์อารีย์อนุสรณ์)โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม