ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554

08.10 น.               - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ฟังสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี / พิธีมอบทุนการศึกษา

                                 และของขวัญของรางวัล (ใช้สถานที่ ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านนา)

                             - กิจกรรมการละเล่นของนักเรียนทุกระดับชั้น

10.30 น.               - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                             - ถวายภัตตาหารเพล

                             - จัดเลี้ยงอาหารนักเรียน / เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.               - หยุดพักกิจกรรมภาคกลางวัน

19.00 น.               - ชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและศิษย์เก่า

                              - จับรางวัลบัตรการกุศลสมทบทุนพัฒนาการศึกษา และจ้างครูบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนา

                                ฯลฯ

22.30 น.               - ปิดงาน

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230