ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2558
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2558
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554

08.10 น.               - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ฟังสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี / พิธีมอบทุนการศึกษา

                                 และของขวัญของรางวัล (ใช้สถานที่ ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านนา)

                             - กิจกรรมการละเล่นของนักเรียนทุกระดับชั้น

10.30 น.               - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                             - ถวายภัตตาหารเพล

                             - จัดเลี้ยงอาหารนักเรียน / เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.               - หยุดพักกิจกรรมภาคกลางวัน

19.00 น.               - ชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและศิษย์เก่า

                              - จับรางวัลบัตรการกุศลสมทบทุนพัฒนาการศึกษา และจ้างครูบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนา

                                ฯลฯ

22.30 น.               - ปิดงาน

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230