ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย

 

     ภายใต้กรอบแนวคิดปัญญาเลิศ ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นางสาวนุสรา แซ่ฟู ผู้รับผิดชอบโครงการ ในกิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด ตอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แบ่งการจัดกิจกรรมเป็นฐานทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  ศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ำ
ศูนย์การเรียนรู้เรื่องอากาศ
กิจกรรมการทดลองของน้ำ
กิจกรรมปั๊มขวดและลิฟท์เทียม
กิจกรรมงูเต้นระบำน้ำและจรวดถุงชา
กิจกรรม ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้

     ซึ่งในฐานนี้ เป็นการทดลองให้เด็กเห็นว่าอากาศมีตัวตนและอุณหภูมิมีผลต่อแรงดันอากาศ รับผิดชอบโดย นางสาวนุสรา  แซ่ฟู และนางสาวรุ่ง รุ่งเกลี้ยง

ฐานที่ 2  ศูนย์การเรียนรู้เรื่องอากาศ  กิจกรรมกาน้ำไว้
กิจกรรมสถานีเติมลม
กิจกรรมเทอร์นาโดในขวด
กิจกรรมระฆังดำน้ำจากขวด และเครื่องเป่าฟองสบู่

     ในฐานนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับแรงดันอากาศและอากาศมีตัวตน รับผิดชอบโดย นางสาวสุพัตรา  อยู่ยงค์ และนางเตือนใจ  ธนัทโสดาพงศ์

ฐานที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ำ กิจกรรมไหลแรงไหลค่อย
กิจกรรมเนินน้ำ
กิจกรรมหมุดลอยน้ำ
กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่

     ในฐานนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับแรงดันน้ำและแรงตึงผิวของน้ำ รับผิดชอบโดย นางสาวนันทิญา  ค้องรัมย์ และนางสาวศิริขวัญ  บัวน้ำอ้อม

ฐานที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เรื่องอากาศ กิจกรรมลมอ่อนๆ พัดผ่าน
กิจกรรมเรื่องสะเทินน้ำสะเทินบกและจรวด
ศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ำ กิจกรรมน้ำ ทราย น้ำมัน
กิจกรรมหลอดดำน้ำ

     ฐานนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับการมีตัวตนของอากาศและเรื่องแรงดันและแรงกดอากาศ รวมทั้งเรื่องความหนาแน่นของสิ่งต่างๆ รับผิดชอบโดย นางสาวลำเพย  อุตรัศมี และนางสาวภัสสภาภรณ์  สุจริต

ฐานที่ 5  ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมการกรองน้ำ
กิจกรรมการละลายของน้ำตาล
กิจกรรมตัวทำละลาย
กิจกรรมความลับของสีดำ

     ฐานนี้เป็นการทดลองเรื่องคุณสมบัติของน้ำในแบบต่างๆ  รับผิดชอบโดย นางรุ้งนภาพร  มโนรัตน์ และนางสาววิสุภา  กิจพายัพ

 
 
 
 
 
กิจกรรมรอบรั้ว

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
อบรมโครงงานคุณธรรม
วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนามอบความสุขด้วยเสียงเพลง ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง
ป.1 - ป.2 ทัศนศึกษาชมภาพยนตร์เรื่อง "คุณทองแดง"
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2558
การเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครอบครัวถนอมรอดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปี 2558
การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2558
บรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557
พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
การรับตรวจประเมิน 5ส ปตท. ปีการศึกษา 2557
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
งานวันครูแห่งชาติ 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ 2558 และมอบรางวัลสร้อยให้กับผู้โชคดี article
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2557
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2557 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย 2557
คณะครูจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มาศึกษาดูงาน
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2557
กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2557
กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557
พิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
อบรมทันตกรรม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 1/2557
ร.ร.วัดบ้านนาร่วมประเพณีสงกรานต์ชุมชนวัดบ้านนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์
การรับตรวจประเมิน 5ส ปตท.
งานวันครูแห่งชาติ 2557
งานวันเด็กแห่งชาติ 2557
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2556
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2556
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2556 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
อบรมคอมพิวเตอร์จาก บ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT)
มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2556
กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
บรรพชาสามเณร 2-10 เมษายน 2556
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555
งานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
การนำเสนอ 5ส ปตท.
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
รร.วัดบ้านนาร่วมเป็นต้นแบบในงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชิวิต
งานวันครู 2556
รับมอบรางวัลบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ 2556
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2555
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2555
วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2555
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ชบ.3
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2555
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม รร.ศรีราชา 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยและชั้นปฐมวัย
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูฝนทิพย์ อารีราษฎร์
กีฬาบ้านนาเกมส์ 2555
กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2555
คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.ตรัง เขต 1 ศึกษาดูงาน
คณะครูและผู้บริหาร จ.ตราด และ จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
กิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว
กิจกรรมวันภาษาไทย
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครู
โครงการสาธิตการกระโดดเชือก
โครงการคาราวานการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ร.ร. วัดบ้านนาร่วมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลจากการจำหน่ายบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
งานวันครู 2555
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555
การนำเสนอ 5ส ปตท.
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2554
วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2554
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2554
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2554
กิจกรรมลอยกระทงชุมชนวัดบ้านนา
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 1 ครั้งที่ 61
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 1 ครั้งที่ 61
กิจกรรมทอดกฐินวัดบ้านนา และวัดศรีวนาราม
การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มศรีราชา 1 ประจำปี 2554
พิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูกตเวทิตา คุณครูจิติรัตน์ ชลสีมัธยา
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2554
กีฬาอนุบาลเกมส์ ปี 2554
ศูนย์ฯ สุรนารีและอนุบาลบางละมุงมาศึกษาดูงาน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิศุภนิมิต และ ร.ร.บ้านเกริ่นกฐิน มาศึกษาดูงาน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงาน
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร.ร.วัดเนินพระ มาศึกษาดูงาน
มอบรางวัลการแข่งขันในวันแม่แห่งชาติ
แนะนำครูบรรจุใหม่
ชมรมข้าราชการฯ กระทรวงศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
กิจกรรมวัน Big cleaning day ประจำปี 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
มอบรางวัลประกวดทักษะภาษาไทย
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อำลาครูประไพ มีศิลป์
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ประจำปี 2554
แนะนำครูบรรจุใหม่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ขอแสดงความยินดีกับครูนุสราที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2554
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ่นควันกำจัดยุงลาย article
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554 article
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2554
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง
พิธีสำเร็จการศึกษา และอำลาครูคืนศิษย์
ร.ร.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงาน
กิจกรรมทานมะม่วงร่วมกัน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนด้านการรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
การนำเสนอ 5ส ปตท
การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
การสอบ NT สำหรับชั้น ป.3
มอบรางวัลประกวดวาดภาพวันมาฆบูชา
โครงการคุณธรรมฯ กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวพระธุดงค์
โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารใน ร.ร.
โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี2"
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2554
การสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553
รับมอบรางวัลบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554
งานวันครู ปี 2554
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2553
กลุ่มบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี 2 มาศึกษาดูงาน
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง สำหรับนักเรียน
ร.ร.บ้านปลายรา มาศึกษาดูงาน
ค่ายคุณธรรมฯ สำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2553
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มศรีราชา 1 ประจำปี 2553
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 กลุ่มศรีราชา 1 ศูนย์ประสานงานที่ 2
สพป. ศรีสะเกษ 3 ศึกษาดูงาน
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2553
อบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน
แข่งขันทักษะวิชาการสายประถม ปีการศึกษา 2553
ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ปี 2553
กีฬาสีอนุบาลบ้านนาเกมส์ ปี 2553
ร.ร.บ้านหนองชาก ร.ร.บ้านหมื่นจิต ร.ร.บ้านหนองปลาไหล มาศึกษาดูงาน
พิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูกตเวทิตา แด่คุณครู รร.วัดบ้านนา
พิธีมอบและเปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี
มอบเกียรติบัตรแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย article
คณะผู้บริหาร สพท.อุบลฯ เขต 4 มาศึกษาดูงาน article
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา article
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ article
ร.ร.วัดลานนาบุญ มาศึกษาดูงาน article
กิจกรรมทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ
ตรวจประเมินส้วมเพื่อเข้าประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต
คณะผู้บริหารจาก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร.ร.ประภัสสรวิทยา เยี่ยมชมกิจกรรม 5ส
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา มาศึกษาดูงาน
รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ให้กับกศน.
รร.อนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนในกลุ่ม เข้าเยี่ยมชม
โมเดิร์นไนน์การ์ตูนสัญจร พิทักษ์รักษ์โลกกับ ปตท.
รร.เครือข่ายคุณธรรม รร.วัดแก้วศิลารามและรร.ในเครือข่ายคุณธรรม รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม มาดูงาน
โครงการห้องเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ศูนย์แมดด่านเหล่าพลังวิทย์ จ.สกลนคร มาศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ยะลา
บริษัทกัสโก้มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง
บริษัทสหโคเจนมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมฟังเทศน์จากวัดนาหลวง
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
แนะนำคุณครูขวัญชนก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
สพท.ชบ.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ร่วมทำวิจัยเรื่องสุขภาพช่องปาก
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
อำลาคุณครูอุบล พลประถม
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้
รร.วัดบ้านนาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2553
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง
พิธีอำลาครูคืนศิษย์
คณะครูและบุคลากรจาก จ.บุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณมาศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตยานนาวา เขตยานนาวา ศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
บรรยากาศการย้ายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230