ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


วารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน

 

 

 
  ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   
 ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลสิ้นปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

   
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลสิ้นปีการศึกษา 2560
   
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
   
ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลสิ้นปีการศึกษา 2559
 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
รายงานผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
รายงานผลสิ้นปีการศึกษา 2558
   
 
  ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานคุณภาพการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2558
 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
 

 

 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม