ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


     กิจกรรม  "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"   ปีการศึกษา 2561    

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2 บริหารกายพัฒนาจิต
 3 อาชีพหนูน้อย
 4 คอมพิวเตอร์

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2 บริหารกายพัฒนาจิต
 3 ผักเพื่อสุขภาพ
 4 คอมพิวเตอร์

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2 บริหารกายพัฒนาจิต
 3 อาหารว่างพอเพียง
 4 เสริมทักษะวิชาการ
5 คอมพิวเตอร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2 บริหารกายพัฒนาจิต
 3 ธรรมะจรรโลงใจ
 4 อาหารว่างพอเพียง
5 เสริมทักษะวิชาการ
6 คอมพิวเตอร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2  บริหารกายพัฒนาจิต
 3 ธรรมะจรรโลงใจ
 4 อาหารว่างพอเพียง
5 เสริมทักษะวิชาการ
6 คอมพิวเตอร์

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 2 บริหารกายพัฒนาจิต
 3 ธรรมะจรรโลงใจ
4 งานประดิษฐ์สร้างรายได้
5 คอมพิวเตอร์

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม