ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


     กิจกรรม  "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"   ปีการศึกษา 2560    

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT
 2 โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT 
 2  โครงงานอาชีพ
 3 โครงงานคุณธรรม
 4  สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT
 2  โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 เรียนรู้  ก้าวไกล  ใส่ใจเทคโนโลยี
 2 โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4  สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 เรียนรู้สู่โลกกว้าง
 2  โครงงานอาชีพ
 3   โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

    ลำดับ                         ชื่อกิจกรรม 
 1 ตะลุยโลกไซเบอร์
 2  โครงงานอาชีพ
 3   โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230