ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


     กิจกรรม  "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"   ปีการศึกษา 2560    

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT
 2 โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT 
 2  โครงงานอาชีพ
 3 โครงงานคุณธรรม
 4  สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 หนูน้อยท่องโลก BT
 2  โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 เรียนรู้  ก้าวไกล  ใส่ใจเทคโนโลยี
 2 โครงงานอาชีพ
 3  โครงงานคุณธรรม
 4  สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 ลำดับ                     ชื่อกิจกรรม 
 1 เรียนรู้สู่โลกกว้าง
 2  โครงงานอาชีพ
 3   โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

    ลำดับ                         ชื่อกิจกรรม 
 1 ตะลุยโลกไซเบอร์
 2  โครงงานอาชีพ
 3   โครงงานคุณธรรม
 4 สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230