ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletโครงสร้างหน่วยงาน
bulletข้อมูลผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่
bulletแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
bulletข้อมูลติดต่อ
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletบุคลากรโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletภาษาไทย
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletสังคมศึกษา ศาสนา
bulletสุขศึกษา พลศึกษา
bulletศิลปะ
bulletภาษาต่างประเทศ
bulletปฐมวัย
bulletการงานอาชีพ
dot
กลุ่มงานบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายวิชาการ
bulletฝ่ายงบประมาณ
bulletฝ่ายบุคคล
bulletฝ่ายทั่วไป
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณปี 66
bulletรายงานการใช้งบรายเดือนปี 66
bulletรายงานการใช้งบประมาณปี 65
dot
คู่มือการปฏิบัติงาน
dot
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletสถิติการให้บริการ
bulletรายงานการให้บริการ
dot
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 66
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้างปี 66
bulletรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี 66
bulletรายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 65
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรายเดือน
bulletหลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65
dot
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
bulletช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
dot
นโยบาย No Gift Policy
dot
bulletประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
bulletการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
bulletรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 66
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 66
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานการป้องกันการทุจริตรายเดือนปี 66
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 65
dot
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
dot
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
dot
E–Service
dot
bulletเอกสารคำร้องต่างๆของโรงเรียน
bulletระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ห้องภาพ


ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
แจ้งการเปิดเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ป.2 - ป.6 ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562 และการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกแม่บ้าน พ่อบ้าน
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน พ่อบ้าน
กำหนดการปิด - เปิดเรียน
กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1
ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประกาศเจตจำนงการบริหารโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
ผลการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.1 - ป.6)
แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.3 ขวบ)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันภาษาไทย
ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กำหนดการปิดเรียนปีการศึกษา 2558 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.3 ขวบ
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.1 - ป.6
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็ก
แจ้งลำดับชุดการในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วารสารโรโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม