ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญวันพระที่วัดบ้านนา article

   ภาพกิจกรรม   

  

  

  

  

  

  
กิจกรรมรอบรั้ว

การนิคมมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน
มุฑิตา กษิณาลัย ประจำปี 2564
รับรางวัลผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเชิงประจักษ์
ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
จ่ายเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด
ไทยออยส์ มอบทุนการศึกษา
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ครูดีในดวงใจ ปี 2564
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประเมินครูผู้ช่วย
ประชุมติดตามการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงาน
ตลาดนัดวิชาการประถมศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 article
พิธียกเสาเอกการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 30 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 29 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 28 มิ.ย.60 article
รายการเดินหน้าประเทศไทยมาถ่ายกิจกรรมต่างๆที่รร. article
การเตรียมงานการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 article
การอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง article
การประชุม PLC วันที่ 23 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา
เทศบาลนครแหลมฉบังส่งรถมาสูบส้วมให้โรงเรียนวัดบ้านนา article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน article
โรงเรียนรุ่งอรุณมาดูกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ article
ธนาคารออมสินมาให้นักเรียนเปิดบัญชีธนาคาร article
การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article
การปรับปรุงสนามเด็กเล่น วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 article
การประชุม PLC วันที่ 16 มิถุนายน 2560 article
บริษัท เอสแอนด์เจ มาติดตามการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ article
คณะครูร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
การประชุมสัมมนายกระดับสุขภาวะโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC article
การประชุม PLC วันที่ 9 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัย article
นักเรียนแต่ละห้องช่วยกันทำพานไหว้ครู article
การซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนพฤษภาคม article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนการทำดอกไม้จันทน์ article
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรมหน้าเสาธง article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาโค่นต้นมะม่วงให้โรงเรียน article
การประชุม PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 article
ร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโท article
บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียน article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การนิเทศเตรียมการสอนของโรงเรียน article
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 article
คณะครูเตรียมสถานที่การประชุมผู้ปกครอง article
คณะครูรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครหลมฉบังได้มาซ่อมถนนหน้าโรงเรียน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 article
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 article
วัดศรีวนารามจัดกิจกรรมการบวชเนกขัมมะ article
การประชุมผู้ปกครอง 3/2559 article
การถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนมราชกุมารี article
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
การติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรม article
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ article
กิจกรรมปิดกล่องชอร์ก article
กิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน article
กิจกรรมทำวัตรเช้า article
กิจกรรมมอบรางวัลกรรมการนักเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่น article
กิจกรรมการมอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย article
กิจกรรมมอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5 article
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบ้านนา article
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) article
กิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารีชั้นป.4-6 article
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย article
พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่นจริญสติแะปัญญา article
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 article
เข้าค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 article
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี article
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) และคณะครู ได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่บริษัทนิสสัน สาขาแหลมฉบัง article
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง article
กิจกรรมวันครู ประจำปี2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกต articleโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม