ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article

    ภาพกิจกรรม   

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
กิจกรรมรอบรั้ว

การนิคมมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน
มุฑิตา กษิณาลัย ประจำปี 2564
รับรางวัลผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเชิงประจักษ์
ประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
จ่ายเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด
ไทยออยส์ มอบทุนการศึกษา
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ครูดีในดวงใจ ปี 2564
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประเมินครูผู้ช่วย
ประชุมติดตามการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงาน
ตลาดนัดวิชาการประถมศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 article
พิธียกเสาเอกการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 30 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 29 มิ.ย.60 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 28 มิ.ย.60 article
รายการเดินหน้าประเทศไทยมาถ่ายกิจกรรมต่างๆที่รร. article
การเตรียมงานการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2560 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 article
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 article
การอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุง article
การประชุม PLC วันที่ 23 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา
เทศบาลนครแหลมฉบังส่งรถมาสูบส้วมให้โรงเรียนวัดบ้านนา article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน article
โรงเรียนรุ่งอรุณมาดูกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ article
ธนาคารออมสินมาให้นักเรียนเปิดบัญชีธนาคาร article
การปรับปรุงสนามเด็กเล่น วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 article
การประชุม PLC วันที่ 16 มิถุนายน 2560 article
บริษัท เอสแอนด์เจ มาติดตามการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ article
คณะครูร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ article
การประชุมสัมมนายกระดับสุขภาวะโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC article
การประชุม PLC วันที่ 9 มิถุนายน 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 article
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัย article
นักเรียนแต่ละห้องช่วยกันทำพานไหว้ครู article
การซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญวันพระที่วัดบ้านนา article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 article
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนพฤษภาคม article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนการทำดอกไม้จันทน์ article
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 article
กิจกรรมหน้าเสาธง article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครแหลมฉบังมาโค่นต้นมะม่วงให้โรงเรียน article
การประชุม PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 article
ร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโท article
บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียน article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา article
การนิเทศเตรียมการสอนของโรงเรียน article
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 article
คณะครูเตรียมสถานที่การประชุมผู้ปกครอง article
คณะครูรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 article
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ article
เทศบาลนครหลมฉบังได้มาซ่อมถนนหน้าโรงเรียน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 article
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 article
วัดศรีวนารามจัดกิจกรรมการบวชเนกขัมมะ article
การประชุมผู้ปกครอง 3/2559 article
การถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนมราชกุมารี article
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
การติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรม article
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ article
กิจกรรมปิดกล่องชอร์ก article
กิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน article
กิจกรรมทำวัตรเช้า article
กิจกรรมมอบรางวัลกรรมการนักเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่น article
กิจกรรมการมอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย article
กิจกรรมมอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5 article
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียน article
กิจกรรมมอบเกียรติผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา article
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบ้านนา article
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) article
กิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารีชั้นป.4-6 article
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย article
พิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่และสนามเด็กเล่นจริญสติแะปัญญา article
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 article
เข้าค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 article
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี article
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) และคณะครู ได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่บริษัทนิสสัน สาขาแหลมฉบัง article
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง article
กิจกรรมวันครู ประจำปี2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกต article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกต article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกต article
กิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา article
กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน เรื่อง"หลักชาวพุทธ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ article
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙ article
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมกันแปรขบวนอักษรเลข ๙ article
คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย article
พิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 article
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี article
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)สอบธรรมศึกษา article
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร article
โรงเรียนวัดบ้านนาจัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
การประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัย article
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2559 article
การสอนนักเรียนเรื่องการถวายความเคารพ article
โรงเรียนวัดบ้านนาร่วมถวายอาลัยและสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง article
นักเรียนชั้นป.6 ไปทำบุญวันพระ article
กิจกรรมลอยกระทง article
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" article
คณะครูติวการสอบธรรมศึกษาชั้นโท article
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติวการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี article
นักเรียนชั้นป.4-ป.5 ช่วนกันทำความสะาดวัดบ้านนา article
การสอนนักเรียนเรื่องการไหว้และการกราบ article
วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบังมาจัดกิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องพี่ชายที่แสนดีที่โรงเรียนวัดบ้านนา article
บริษัทไทยออยล์ มอบภาพให้โรงเรียนวัดบ้านนา article
โรงเรียนวัดบ้านนาร่วมงานกฐินวัดบ้านนา article
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดวัดบ้านนา article
การสอนให้นักเรียนแยกประเภทขยะ article
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง article
คณะครูทำโบว์ริบบิ้นดำ article
การติดตามการดำเนินโครงงานคุณธรรม article
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ article
คณะครูไปศึกษาดูงานที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน article
โรงเรียนบ้านคำนกกก จ.นครพนม มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) article
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 article
กิจกรรมการสอบอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 article
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนทั้งโรงเรียน article
ประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชา article
คณะครูไปดูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา article
มอบรางวัลให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน article
การแข่งกระโดดเชือกคัดภาคตะวันออก article
โรงเรียนรุ่งอรุณมาติดตามกิจกรรมการสอน article
กิจกรรมบ้านนาเกมส์ ปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมอนุบาลบ้านนาเกมส์ article
ปตท.ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6 article
แข่งขันวาดภาพระบายสีที่สหโคเจน ได้รับรางวัลชนะเลิศ article
กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
ป.6 ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้จำลองและศูนย์วิทยาศาสตร์ article
กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จ.สระบุรีมาขอศึกษาดูงาน article
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 article
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรม Big Cleaning article
รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รับทุนการศึกษา วัดศรีวนาราม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 article
ป.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
อบรมโครงงานคุณธรรม
วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนามอบความสุขด้วยเสียงเพลง ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง
ป.1 - ป.2 ทัศนศึกษาชมภาพยนตร์เรื่อง "คุณทองแดง"
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2558
การเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครอบครัวถนอมรอดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปี 2558
การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2558
บรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557
พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
การรับตรวจประเมิน 5ส ปตท. ปีการศึกษา 2557
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
งานวันครูแห่งชาติ 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ 2558 และมอบรางวัลสร้อยให้กับผู้โชคดี article
ร.ร.อนุบาลบ้านบางพระมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2557
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2557
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2557 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย 2557
คณะครูจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มาศึกษาดูงาน
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2557
กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2557
กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557
พิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
อบรมทันตกรรม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2557 ภาคเรียนที่ 1/2557
ร.ร.วัดบ้านนาร่วมประเพณีสงกรานต์ชุมชนวัดบ้านนา
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์
การรับตรวจประเมิน 5ส ปตท.
งานวันครูแห่งชาติ 2557
งานวันเด็กแห่งชาติ 2557
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2556
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2556
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2556 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2556
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
อบรมคอมพิวเตอร์จาก บ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT)
มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2556
กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
บรรพชาสามเณร 2-10 เมษายน 2556
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555
งานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
การนำเสนอ 5ส ปตท.
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
รร.วัดบ้านนาร่วมเป็นต้นแบบในงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชิวิต
งานวันครู 2556
รับมอบรางวัลบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ 2556
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2555
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2555
วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2555
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ชบ.3
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2555
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม รร.ศรีราชา 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยและชั้นปฐมวัย
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูฝนทิพย์ อารีราษฎร์
กีฬาบ้านนาเกมส์ 2555
กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2555
คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.ตรัง เขต 1 ศึกษาดูงาน
คณะครูและผู้บริหาร จ.ตราด และ จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
กิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว
กิจกรรมวันภาษาไทย
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2555
พิธีไหว้ครู
โครงการสาธิตการกระโดดเชือก
โครงการคาราวานการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ร.ร. วัดบ้านนาร่วมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลจากการจำหน่ายบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
งานวันครู 2555
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555
การนำเสนอ 5ส ปตท.
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2554
วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2554
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2554
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2554
กิจกรรมลอยกระทงชุมชนวัดบ้านนา
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 1 ครั้งที่ 61
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 1 ครั้งที่ 61
กิจกรรมทอดกฐินวัดบ้านนา และวัดศรีวนาราม
การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มศรีราชา 1 ประจำปี 2554
พิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูกตเวทิตา คุณครูจิติรัตน์ ชลสีมัธยา
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2554
กีฬาอนุบาลเกมส์ ปี 2554
ศูนย์ฯ สุรนารีและอนุบาลบางละมุงมาศึกษาดูงาน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิศุภนิมิต และ ร.ร.บ้านเกริ่นกฐิน มาศึกษาดูงาน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงาน
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร.ร.วัดเนินพระ มาศึกษาดูงาน
มอบรางวัลการแข่งขันในวันแม่แห่งชาติ
แนะนำครูบรรจุใหม่
ชมรมข้าราชการฯ กระทรวงศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
กิจกรรมวัน Big cleaning day ประจำปี 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
มอบรางวัลประกวดทักษะภาษาไทย
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อำลาครูประไพ มีศิลป์
โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ประจำปี 2554
แนะนำครูบรรจุใหม่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ขอแสดงความยินดีกับครูนุสราที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2554
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ่นควันกำจัดยุงลาย article
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554 article
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา article
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2554
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง
พิธีสำเร็จการศึกษา และอำลาครูคืนศิษย์
ร.ร.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงาน
กิจกรรมทานมะม่วงร่วมกัน
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนด้านการรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
การนำเสนอ 5ส ปตท
การประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
การสอบ NT สำหรับชั้น ป.3
มอบรางวัลประกวดวาดภาพวันมาฆบูชา
โครงการคุณธรรมฯ กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวพระธุดงค์
โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายอาหารใน ร.ร.
โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี2"
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2554
การสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553
รับมอบรางวัลบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554
งานวันครู ปี 2554
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2553
กลุ่มบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี 2 มาศึกษาดูงาน
โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง สำหรับนักเรียน
ร.ร.บ้านปลายรา มาศึกษาดูงาน
ค่ายคุณธรรมฯ สำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2553
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มศรีราชา 1 ประจำปี 2553
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 กลุ่มศรีราชา 1 ศูนย์ประสานงานที่ 2
สพป. ศรีสะเกษ 3 ศึกษาดูงาน
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2553
อบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน
แข่งขันทักษะวิชาการสายประถม ปีการศึกษา 2553
ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี
กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ปี 2553
กีฬาสีอนุบาลบ้านนาเกมส์ ปี 2553
ร.ร.บ้านหนองชาก ร.ร.บ้านหมื่นจิต ร.ร.บ้านหนองปลาไหล มาศึกษาดูงาน
พิธีแสดงมุทิตาจิต กตัญญูกตเวทิตา แด่คุณครู รร.วัดบ้านนา
พิธีมอบและเปิดอาคารเรียน อบจ.ชลบุรี
มอบเกียรติบัตรแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย article
คณะผู้บริหาร สพท.อุบลฯ เขต 4 มาศึกษาดูงาน article
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา article
นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ article
ร.ร.วัดลานนาบุญ มาศึกษาดูงาน article
กิจกรรมทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ
ตรวจประเมินส้วมเพื่อเข้าประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต
คณะผู้บริหารจาก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร.ร.ประภัสสรวิทยา เยี่ยมชมกิจกรรม 5ส
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา มาศึกษาดูงาน
รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีพุทธ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ให้กับกศน.
รร.อนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนในกลุ่ม เข้าเยี่ยมชม
โมเดิร์นไนน์การ์ตูนสัญจร พิทักษ์รักษ์โลกกับ ปตท.
รร.เครือข่ายคุณธรรม รร.วัดแก้วศิลารามและรร.ในเครือข่ายคุณธรรม รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม มาดูงาน
โครงการห้องเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ศูนย์แมดด่านเหล่าพลังวิทย์ จ.สกลนคร มาศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ยะลา
บริษัทกัสโก้มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง
บริษัทสหโคเจนมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมฟังเทศน์จากวัดนาหลวง
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
แนะนำคุณครูขวัญชนก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
สพท.ชบ.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ร่วมทำวิจัยเรื่องสุขภาพช่องปาก
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
อำลาคุณครูอุบล พลประถม
งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้
รร.วัดบ้านนาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2553
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง
พิธีอำลาครูคืนศิษย์
คณะครูและบุคลากรจาก จ.บุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณมาศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตยานนาวา เขตยานนาวา ศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
บรรยากาศการย้ายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม