ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปี 2562

เลขที่
คำสั่ง
เรื่อง ลงวันที่
     
20 แต่งตั้งคณะครูสอนเสริมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT ป.3 25 ก.พ. 2562
19 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการสายชั้นปฐมวัย 22 ก.พ. 2562
18 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษา 18 ก.พ. 2562
17 แต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ปีการศึกษา 2562 18 ก.พ. 2562
16 แต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 ก.พ. 2562
15 แต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครเด็กเข้าเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 18 ก.พ. 2562
14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
13 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.4 18 ก.พ. 2562
12 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์กสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2562
11 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระดับปฐมวัย 14 ก.พ. 2562
10 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 14 ก.พ. 2562
9 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระดับประถมศึกษา 12 ก.พ. 2562
8 แต่งตั้งคณะทำงานในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ของกลุ่มโรงรียนศรีราชา 1 ประจำปีการศึกษา 2561 7 ก.พ. 2562
7 แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการภาพความสำเร็จตามแนวสถานศึกษาวิถีพุทธ 4 ก.พ. 2562
6 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ป.2 ประจำปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
5 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ป.3 ประจำปีการศึกษา 2561 4 ก.พ. 2562
4 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษากรณ์และผู้ตรวจเวรภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 23 ม.ค. 2562
3 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยกลางวัน(กุมภาพันธ์) 23 ม.ค. 2562
2 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ (O-NET) และพนักงานขับรถ 22 ม.ค. 2562
การมอบหมายงานในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 4 ม.ค. 2562

 

 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม