ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2560
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2560
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย

 รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กไทย

ประกาศผลการรับนักเรียนระดับ ป.1

  ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้น ป.1  ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

 ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนาขอแจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนประกาศเจตจำนงการบริหารโรงเรียน

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากบัตรการกุศล

 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัลบัตรการกุศล

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

 สรุปผลกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.1 - ป.6)

แจ้งหยุดเรียนชั่วคราวชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว(อ.3 ขวบ)

 แจ้งหยุดเรียนชั่วคราว ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษา

  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล

 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230