ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมวันครู ประจำปี2560article

 วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูประนอม  ประกอบผล รับเกียรติบัตร ผู้อุทิศตนและทำประโยชน์อย่างดียิ่ง และ คุณครูดวงใจ อยู่สุข รับรางวัลครูดีในดวงใจ ที่โรงเรียนดาราสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559article

 วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกตarticle

   วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อีกทั้งได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกตarticle

  วันที่ 28 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อีกทั้งได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกตarticle

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อีกทั้งได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต

กิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาarticle

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน เรื่อง"หลักชาวพุทธ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖article

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน เรื่อง"หลักชาวพุทธ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙article

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมกันแปรขบวนอักษรเลข ๙article

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทยarticle

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

หน้า 10/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม