ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วการติดตามการดำเนินโครงงานคุณธรรมarticle

 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธarticle

 วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้าน(ฟินวิทยาคม) ได้เข้ารับการอบรม โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

คณะครูไปศึกษาดูงานที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ article

 วันที่10-12 ตุลาคม 2559 คณครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนarticle

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

โรงเรียนบ้านคำนกกก จ.นครพนม มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)article

 วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านคำนกกก จังหวัดนครพนม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

 

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1article

วันที่ 29 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนเสือ ศรีราชา

กิจกรรมการสอบอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1article

วันที่29 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนทั้งโรงเรียนarticle

วันที่ 26 กันยายน 2559 มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชาarticle

 วันที่ 25 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมงานประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชา ณ วัดบ้านนา

คณะครูไปดูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาarticle

วันที่ 24 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านา(ฟินวิทยาคม)ไปศึกษาดูงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา

หน้า 14/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม