ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชาarticle

 วันที่ 25 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมงานประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชา ณ วัดบ้านนา

คณะครูไปดูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาarticle

วันที่ 24 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านา(ฟินวิทยาคม)ไปศึกษาดูงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา

มอบรางวัลให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนarticle

 วันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

การแข่งกระโดดเชือกคัดภาคตะวันออกarticle

วันที่ 17 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือกระดับภาค จากการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 

โรงเรียนรุ่งอรุณมาติดตามกิจกรรมการสอนarticle

 วันที่ 16 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ มาติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

กิจกรรมบ้านนาเกมส์ ปีการศึกษา 2559article

 วันที่ 5-8 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบ้านนาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอนุบาลบ้านนาเกมส์article

 วันที่ 7กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมอนุบาลบ้านนาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

ปตท.ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6article

 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ปตท.ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  

แข่งขันวาดภาพระบายสีที่สหโคเจน ได้รับรางวัลชนะเลิศarticle

 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี ที่บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชุติอร ยุนกระโทก ชั้นประถมศึกษาปีที่5/3 และเด็กหญิงธมลวรรณ วารินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงarticle

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 14/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม