ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงarticle

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

ป.6 ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้จำลองและศูนย์วิทยาศาสตร์article

 วันที่ 2สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จ.สระบุรีมาขอศึกษาดูงานarticle

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จ.สระบุรีมาขอศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559article

 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยา) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ปีการศึกษา 2559article

     วันที่ 18 สิงหารคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาตร์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559    

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรม Big Cleaningarticle

 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรม Big Cleaning

รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ หน้าตลาดโรงโป๊ะ

รับทุนการศึกษา วัดศรีวนาราม

 รับทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  วัดศรีวนาราม 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559article

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ป.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

หน้า 15/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม