ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วมอบรางวัลให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนarticle

 วันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

การแข่งกระโดดเชือกคัดภาคตะวันออกarticle

วันที่ 17 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือกระดับภาค จากการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 

โรงเรียนรุ่งอรุณมาติดตามกิจกรรมการสอนarticle

 วันที่ 16 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ มาติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

กิจกรรมบ้านนาเกมส์ ปีการศึกษา 2559article

 วันที่ 5-8 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบ้านนาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมอนุบาลบ้านนาเกมส์article

 วันที่ 7กันยายน 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมอนุบาลบ้านนาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

ปตท.ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6article

 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ปตท.ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  

แข่งขันวาดภาพระบายสีที่สหโคเจน ได้รับรางวัลชนะเลิศarticle

 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี ที่บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชุติอร ยุนกระโทก ชั้นประถมศึกษาปีที่5/3 และเด็กหญิงธมลวรรณ วารินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงarticle

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

ป.6 ทัศนศึกษาที่ท้องฟ้จำลองและศูนย์วิทยาศาสตร์article

 วันที่ 2สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จ.สระบุรีมาขอศึกษาดูงานarticle

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จ.สระบุรีมาขอศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

หน้า 15/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม