ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3article

 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม หลักสูตรที่ 1 แบบไม่พักค้าง

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2article

 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม หลักสูตรที่ 1 แบบไม่พักค้าง

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1article

 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม หลักสูตรที่ 1 แบบไม่พักค้าง

การอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรarticle

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมการอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร โดยได้เชิญวิทยากรตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง มาให้ความรู้กับนักเรียน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560article

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ด.ต.เอกสิทธิ์ การนา มาให้ความรู้กับนักเรียน

เทศบาลนครแหลมฉบังมาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงarticle

 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครแหลมฉบัง ในการส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงให้กับโรงเรียน เพื่อเตรียมสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

การประชุม PLC วันที่ 23 มิถุนายน 2560article

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้ประชุม PLC ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทำบุญวันพระ ที่วัดบ้านนา

เทศบาลนครแหลมฉบังส่งรถมาสูบส้วมให้โรงเรียนวัดบ้านนาarticle

 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ติดต่อเทศบาลนครแหลมฉบังให้ส่งรถมาสูบส้วมที่โรงเรียน เพื่อเตรียมสถานที่ในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายนarticle

 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนมิถุนายน

หน้า 3/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม