ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง  พิธีกล่าวคำถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2553

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดงาน “ตลาดนัดวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2553

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มศรีราชา 1 ประจำปี 2553

     โรงเรียนวัดบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ประจำปี 2552” สนามกีฬาโรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์  ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2553

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 กลุ่มศรีราชา 1 ศูนย์ประสานงานที่ 2

    โรงเรียนวัดบ้านนาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและเป็นสถานที่แข่งขัน ศูนย์ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ )ใน  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1”

สพป. ศรีสะเกษ 3 ศึกษาดูงาน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) โดยนำข้าราชการครูและบุคลากร

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2553
อบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ

     วันที่ 25-26 ตุลาคม 2553 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดอบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ ให้กับคณะครูจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรม 5ส,

แข่งขันทักษะวิชาการสายประถม ปีการศึกษา 2553

     ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสายชั้นประถมศึกษา 

ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี

     วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ร.ร.วัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู ณ จ.จันทบุรี 

หน้า 33/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม