ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553 กลุ่มศรีราชา 1 ศูนย์ประสานงานที่ 2

    โรงเรียนวัดบ้านนาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและเป็นสถานที่แข่งขัน ศูนย์ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ )ใน  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1”

สพป. ศรีสะเกษ 3 ศึกษาดูงาน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) โดยนำข้าราชการครูและบุคลากร

การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2553
อบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ

     วันที่ 25-26 ตุลาคม 2553 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดอบรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้เชิงระบบ ให้กับคณะครูจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบอนสวรรค์ จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานเรื่องกิจกรรม 5ส,

แข่งขันทักษะวิชาการสายประถม ปีการศึกษา 2553

     ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสายชั้นประถมศึกษา 

ศึกษาดูงาน จ.จันทบุรี

     วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ร.ร.วัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู ณ จ.จันทบุรี 

กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ปี 2553

     วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน

กีฬาสีอนุบาลบ้านนาเกมส์ ปี 2553

     วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล

ร.ร.บ้านหนองชาก ร.ร.บ้านหมื่นจิต ร.ร.บ้านหนองปลาไหล มาศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 คณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.บ้านหนองชาก

หน้า 34/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม