ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง

ร.ร.ประภัสสรวิทยา เยี่ยมชมกิจกรรม 5ส

     วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี นำโดยนายประนต  แสงไพบูลย์ ผู้บริหารโรงเรียน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา มาศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นายประเสริฐ  วรรณกลาง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา

รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีพุทธ

     วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     ครูสมใจ  สุอังคะวาทิน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  ได้เข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ให้กับกศน.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต

รร.อนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนในกลุ่ม เข้าเยี่ยมชม

     วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ได้พาคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่ม

โมเดิร์นไนน์การ์ตูนสัญจร พิทักษ์รักษ์โลกกับ ปตท.

     ทีมงานโมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรม "โมเดิร์นไนน์การ์ตูนสัญจร พิทักษ์รักษ์โลกกับ ปตท." เพื่อมอบความรู้

รร.เครือข่ายคุณธรรม รร.วัดแก้วศิลารามและรร.ในเครือข่ายคุณธรรม รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม มาดูงาน

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม โรงเรียนวัดแก้วศิลารามและโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

หน้า 36/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม