ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วการประชุมผู้ปกครอง 3/2559article

 วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2559 

การถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนมราชกุมารีarticle

 วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดพิธีถวามพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบนมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนarticle

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  วัดศรีวนาราม  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2560   โดยสามเณรจะได้ศึกษาธรรมะ  ฝึกปฏิบัติกิจของสงฆ์  และฝึกปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์   อีกทั้งได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ตลอดจนรักษาศีลตามพระธรรมวินัย  เพื่อขัดเกลาจิตใจ  และทดแทนคุณ มารดาบิดา และผู้มีพระคุณ

การติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรมarticle

 วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับการติดตามนิเทศประเมินผลโครงงานคุณธรรม โดยท่านศน.เตือนใจ ดวงละม้าย

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการarticle

 วันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปิดกล่องชอร์กarticle

 วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอร์ก โดนคัดเลือกนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนักเรียนที่ทำความดีและมีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน ไปปิดกล่องชอร์กที่จ.นครนายก

กิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียนarticle

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมทานมะม่วงพร้อมกันทั้งโรงเรียน

กิจกรรมทำวัตรเช้าarticle

 กิจกรรมทำวัตรเช้าของทุกวันศุกร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำสมาธิ

กิจกรรมมอบรางวัลกรรมการนักเรียนarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลกรรมการนักเรียน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่นarticle

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่น

 

หน้า 8/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม