ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมทำวัตรเช้าarticle

 กิจกรรมทำวัตรเช้าของทุกวันศุกร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำสมาธิ

กิจกรรมมอบรางวัลกรรมการนักเรียนarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลกรรมการนักเรียน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่นarticle

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าดีเด่น

 

กิจกรรมการมอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมมอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียนarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรผู้ชนะการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียน

กิจกรรมมอบเกียรติผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นโท

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบ้านนาarticle

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรคนดีศรีบ้านนาและนักเรียนดีเด่นการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย

หน้า 8/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม