ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมการมอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลวิทยากรพี่เลี้ยงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมมอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบรางวัลการท่องพุทธวจน และการเล่านิทานเกี่ยวกับศีล 5

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66article

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียนarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรผู้ชนะการประกวดพื้นที่ 5ส ส่วนกลางและห้องเรียน

กิจกรรมมอบเกียรติผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาarticle

 วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นโท

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบ้านนาarticle

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มอบเกียตรบัตรคนดีศรีบ้านนาและนักเรียนดีเด่นการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย

โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)article

 วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

กิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารีชั้นป.4-6article

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรม Day camp ลูกเสือ เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายarticle

 วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา2560

หน้า 9/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม