ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันวันภาษาไทย

 ประกาศรายชื่อนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่

 ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่  สำหรับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  และชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์าเข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์าเข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมทั่วไป

กำหนดการปิดเรียนปีการศึกษา 2558 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559

 แจ้งกำหนดการปิดเรียนปีการศึกษา 2558 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.3 ขวบ

  ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.3 ขวบ

ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.1 - ป.6

 ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น อ.1 - ป.6

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็ก

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 

แจ้งลำดับชุดการในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งลำดับชุดการแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปี 2559

 

สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ผอ.อัมพร  บำรุงผล  ให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 4/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม