ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกตarticle

  วันที่ 28 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อีกทั้งได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปกราบสักการะพระบรมศพ และสักการะพระแก้วมรกตarticle

 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) อีกทั้งได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง จากนั้นได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อที่สวนสัตว์ดุสิต

กิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาarticle

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน เรื่อง"หลักชาวพุทธ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖article

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน เรื่อง"หลักชาวพุทธ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ ๙article

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมกันแปรขบวนอักษรเลข ๙article

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทยarticle

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมใจกันแปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

พิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6article

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ได้จัดพิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีarticle

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยคม) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)สอบธรรมศึกษาarticle

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอบธรรมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ศูนย์การศึกษาชลบุรี

 
หน้า 11/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม