ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วพิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6article

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  ได้จัดพิธีการถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีarticle

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยคม) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)สอบธรรมศึกษาarticle

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอบธรรมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ศูนย์การศึกษาชลบุรี

 
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร article

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

โรงเรียนวัดบ้านนาจัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

การประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยarticle

 วันที่16 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัย

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2559article

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ไ้ด้จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

การสอนนักเรียนเรื่องการถวายความเคารพarticle

คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) การสอนนักเรียนเรื่องการถวายความเคารพ

โรงเรียนวัดบ้านนาร่วมถวายอาลัยและสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงarticle

วันที่14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. โรงเรียนวัดบ้านนาร่วมถวายอาลัยและสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง ณ วัดศรีวนาราม

นักเรียนชั้นป.6 ไปทำบุญวันพระarticle

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นป.6 ไปทำบุญวันพระ

หน้า 11/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม