ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ

 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนรุ่นอรุณ  กรุงเทพฯ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง

 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และนักเรียน  ระหว่างวันที่ 1 - 5  กรกฎาคม  2559

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

อบรมโครงงานคุณธรรม

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เข้ารับการอบรมโครงงานคุณธรรม โดยมี ศน.เตือนใจ  ดวงละม้าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนามอบความสุขด้วยเสียงเพลง ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้นำนักร้องนักดนตรีวงลูกทุ่งบ้านนา ไปมอบความสุดด้านเสียงเพลงให้กับคุณตาคุณยาย ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ป.1 - ป.2 ทัศนศึกษาชมภาพยนตร์เรื่อง "คุณทองแดง"

 15 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ทัศนศึกษา  ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีนีม่า ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์มอลล์

กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike  for  Dad" 

 

กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2558

การเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 10  สิงหาคม 2558  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน้า 16/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม