ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปี 2558

        โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2558  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ในระหว่าง วันที่ 1-5  กรกฎาคม 2558 

การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2558

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

บรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557

พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี

     วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดี 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป 

การรับตรวจประเมิน 5ส ปตท. ปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะกรรมการจากบริษัท ปตท. จำกัด มาประเมินศูนย์เผยแพร่ 5ส ของโรงเรียน

ต้อนรับครูบรรจุใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ให้การต้อนรับครูสุภาพร ทองล้น

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัด สพป.ชบ.3 จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า 18/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม