ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย 2557

สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังได้จัด โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทางโครงการได้จัดการเรียนการสอน

คณะครูจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มาศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ในเวลาประมาณ 10.00 น. คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง โรงเรียนวัดคลองขอม และโรงเรียนวัดสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2557

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “อนุบาลบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน

พิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 26  มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

อบรมทันตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้มาให้ความรู้ด้านทันตกรรมให้กับครูโรงเรียนวัดบ้านนา

หน้า 19/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม