ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2557 รายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีครูยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานการทำกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา

มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย 2557

สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังได้จัด โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทางโครงการได้จัดการเรียนการสอน

คณะครูจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มาศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ในเวลาประมาณ 10.00 น. คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง โรงเรียนวัดคลองขอม และโรงเรียนวัดสามชุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “กีฬาสีบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2557

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “อนุบาลบ้านนาเกมส์ ประจำปี 2557”

กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน

พิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 26  มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีเดินทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

หน้า 19/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม