ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้ววันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

     โรงเรียนวัดบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1” ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง

อบรมคอมพิวเตอร์จาก บ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT)

     วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด (PTT ICT) ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 

มอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังได้จัด โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย 

กีฬาสีบ้านนาเกมส์ 2556

     วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “บ้านนาเกมส์ ประจำปี 2556” โดยมี นางสาวอรวรรณ  หอมกรุ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผอ.อัมพร  บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2555 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง เคหะชุมชนแหลมฉบังฯ หลังจากนั้นได้นำขบวนเทียนพรรษาที่ประกอบด้วยชั้นอนุบาลและชั้น ป.1-3 แห่รอบชุนชนบ้านนาเก่า จากนั้นจึงเป็นการสวดมนต์ การฟังเทศน์จากท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านนา พิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีเวียนเทียนพรรษาไปยังวัดศรีวนาราม ทำพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

 

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยแบ่งพิธีไหว้ครูออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามลำดับ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดประกวดพานไหว้ครูและมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556

     วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ของศูนย์วิปัสสนาธุระ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาในภาคกลางคืน พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

หน้า 22/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม