ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง เคหะชุมชนแหลมฉบังฯ หลังจากนั้นได้นำขบวนเทียนพรรษาที่ประกอบด้วยชั้นอนุบาลและชั้น ป.1-3 แห่รอบชุนชนบ้านนาเก่า จากนั้นจึงเป็นการสวดมนต์ การฟังเทศน์จากท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านนา พิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีเวียนเทียนพรรษาไปยังวัดศรีวนาราม ทำพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

 

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยแบ่งพิธีไหว้ครูออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามลำดับ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดประกวดพานไหว้ครูและมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556

     วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ของศูนย์วิปัสสนาธุระ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาในภาคกลางคืน พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 1/2556

โรงเรียนได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2556เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและแนะนำบุคลากร 

บรรพชาสามเณร 2-10 เมษายน 2556

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2556 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     เนื่องในวันมาฆบูชาทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านนา 

การนำเสนอ 5ส ปตท.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะกรรมการจากบริษัท ปตท. จำกัด มาประเมินศูนย์เผยแพร่ 5ส ของโรงเรียน โดยมีนางสาวอัมพร  บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า 22/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม