ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

     วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยแบ่งพิธีไหว้ครูออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ชั้นอนุบาลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามลำดับ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดประกวดพานไหว้ครูและมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556

     วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2556 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ของศูนย์วิปัสสนาธุระ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เจริญภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาในภาคกลางคืน พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 1/2556

โรงเรียนได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2556เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและแนะนำบุคลากร 

บรรพชาสามเณร 2-10 เมษายน 2556

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2556 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     เนื่องในวันมาฆบูชาทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านนา 

การนำเสนอ 5ส ปตท.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะกรรมการจากบริษัท ปตท. จำกัด มาประเมินศูนย์เผยแพร่ 5ส ของโรงเรียน โดยมีนางสาวอัมพร  บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

     กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัด สพป.ชบ.3 จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า 22/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม