ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เนื่องในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 1/2556

โรงเรียนได้จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2556เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและแนะนำบุคลากร 

บรรพชาสามเณร 2-10 เมษายน 2556

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2556 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

งานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมงานชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     เนื่องในวันมาฆบูชาทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านนา 

การนำเสนอ 5ส ปตท.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะกรรมการจากบริษัท ปตท. จำกัด มาประเมินศูนย์เผยแพร่ 5ส ของโรงเรียน โดยมีนางสาวอัมพร  บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1

     กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัด สพป.ชบ.3 จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รร.วัดบ้านนาร่วมเป็นต้นแบบในงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชิวิต

     วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนาร่วมเป็นตันแบบในงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชิวิต

งานวันครู 2556

     เนื่องในวันครู สพป.ชบ.3 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ จ.ชลบุรี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน  ซึ่งได้เดินทางมาพร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม

หน้า 23/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม