ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกีฬาบ้านนาเกมส์ 2555

     วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “บ้านนาเกมส์ ประจำปี 2555” โดยมี นางสาวอรวรรณ  หอมกรุ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

กีฬาอนุบาลบ้านนาเกมส์ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล “บ้านนาเกมส์ ประจำปี 2555” 

คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.ตรัง เขต 1 ศึกษาดูงาน

     วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเยี่ยมชมศึกษา

คณะครูและผู้บริหาร จ.ตราด และ จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ คือ 1) คณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเทพนคร กลุ่มโรงเรียนคนที สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มาศึกษาดูงานการบริหาร

กิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง) โดยจัดเป็นฐานทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว 

หน้า 25/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม