ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง

ขอแสดงความยินดีกับครูนุสราที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

      เนื่องในโอกาสที่คุณครูนุสรา  แซ่ฟู  สำเร็จการศึกษาสาขานิเทศการศึกษา ปริญญาโท

นักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

     วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ

กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2554

     คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2554 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้  โดยปีนี้ได้จัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ่นควันกำจัดยุงลายarticle

     วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ทางสาธารณสุขได้นำเจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายรอบอาคารเรียน ท่อระบายน้ำ และบริเวณมุมต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ภายในโรงเรียนวัดบ้านนา

วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554article

     เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาarticle

     ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้า 30/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม