ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้ววันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2554article

     เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาarticle

     ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

      โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและแนะนำบุคลากร

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2554

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2554 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง

     ทางโรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเวลา 09.00 น. โดยมีนายสายชล  เชาว์ไทย  เป็นประธานในพิธี

พิธีสำเร็จการศึกษา และอำลาครูคืนศิษย์

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553

ร.ร.บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงาน

     โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  นำโดยนายเฉลิม สุระพินิจ ผอ.ร.ร. มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม 5ส

กิจกรรมทานมะม่วงร่วมกัน

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมทานมะม่วงร่วมกัน โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมผลไม้

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนด้านการรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรด้านการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย(ชุดขาว) ดีเด่น

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน้า 30/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม