ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วโครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน "เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี2"

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมชมการแสดง โครงการเด็กไทยฉลาดคิดฯ ที่จัดโดย รายการ Cartoon club

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2554

     วันพุธที่  2 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นคณะกรรมทำงานในปี 2554

การสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553

      วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ O-net สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

รับมอบรางวัลบัตรการกุศล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554

      จากผลการจับสลากรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวได้เดินทางมารับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

งานวันครู ปี 2554

     เนื่องในวันครู ทาง สพป.ชบ.3 ได้จัดงานวันครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ จ.ชลบุรี 

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2553

 ร.ร.วัดบ้านนาได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติโดยภาคกลางวันเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรมการละเล่นต่างๆ

กลุ่มบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี 2 มาศึกษาดูงาน

      ร.ร.วัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มบ้านไร่ กลุ่มโรงเรียนที่ 4 สพป.อุทัยธานี (สพป.อน.2) เขต 2

โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง สำหรับนักเรียน

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2553  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ในระหว่าง วันที่ 13-17  ธันวาคม 2553

ร.ร.บ้านปลายรา มาศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจาก ร.ร.บ้านปลายนา จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายคุณธรรมฯ สำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2553

     โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2553 สำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ในระหว่าง วันที่ 7-11 ธันวาคม 2553

หน้า 32/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม