ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ

     วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานครฯ 

ตรวจประเมินส้วมเพื่อเข้าประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต

     วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

คณะผู้บริหารจาก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน

     วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 นายศุภชัย ผู้ภักดี นายกสมาคมครู อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง

ร.ร.ประภัสสรวิทยา เยี่ยมชมกิจกรรม 5ส

     วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี นำโดยนายประนต  แสงไพบูลย์ ผู้บริหารโรงเรียน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา มาศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นายประเสริฐ  วรรณกลาง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา

รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีพุทธ

     วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     ครูสมใจ  สุอังคะวาทิน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  ได้เข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ให้กับกศน.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน้า 35/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม