ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วตรวจประเมินส้วมเพื่อเข้าประกวดสุดยอดส้วมระดับเขต

     วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

คณะผู้บริหารจาก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน

     วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 นายศุภชัย ผู้ภักดี นายกสมาคมครู อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง

ร.ร.ประภัสสรวิทยา เยี่ยมชมกิจกรรม 5ส

     วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ชลบุรี นำโดยนายประนต  แสงไพบูลย์ ผู้บริหารโรงเรียน

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา มาศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นายประเสริฐ  วรรณกลาง  ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตักศิลา

รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีพุทธ

     วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     ครูสมใจ  สุอังคะวาทิน และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  ได้เข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ให้กับกศน.

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต

รร.อนุบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนในกลุ่ม เข้าเยี่ยมชม

     วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ได้พาคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่ม

หน้า 35/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม