ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมฟังเทศน์จากวัดนาหลวง

     วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์จากวัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)

คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1  ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

แนะนำคุณครูขวัญชนก

     ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูที่จะมาสอนในโรงเรียนวัดบ้านนาเพิ่มอีกท่าน นั่นคือ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

     เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

     เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ

สพท.ชบ.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ รอง ผอ.สพท.ชบ.3 และคณะ

ร่วมทำวิจัยเรื่องสุขภาพช่องปาก

     ทพญ.อรฉัตร  คุรุรัตนะ ได้เข้าร่วมทำวิจัยกับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 เรื่องคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

     ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่

อำลาคุณครูอุบล พลประถม

     วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีอำลาให้กับคุณครูอุบล พลประถม

งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553

     วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

หน้า 37/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม