ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วแนะนำคุณครูขวัญชนก

     ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูที่จะมาสอนในโรงเรียนวัดบ้านนาเพิ่มอีกท่าน นั่นคือ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

     เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

     เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ

สพท.ชบ.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ รอง ผอ.สพท.ชบ.3 และคณะ

ร่วมทำวิจัยเรื่องสุขภาพช่องปาก

     ทพญ.อรฉัตร  คุรุรัตนะ ได้เข้าร่วมทำวิจัยกับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 เรื่องคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

     ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่

อำลาคุณครูอุบล พลประถม

     วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีอำลาให้กับคุณครูอุบล พลประถม

งานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553

     วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 ทางสาธารณสุขได้นำเจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้

     26-29 เมษายน 2553  โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ณ จังหวัดทางภาคใต้

หน้า 38/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม