ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553

     วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทางโรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดงานประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 ทางสาธารณสุขได้นำเจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน

กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้

     26-29 เมษายน 2553  โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ณ จังหวัดทางภาคใต้

รร.วัดบ้านนาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์

     เนื่องในเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่สำคัญของไทยและที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ ทางโรงเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนวัดบ้านนา

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2-10 เมษายน 2553

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 61 รูป ณ วัดศรีวราราม 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครอง

     โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 61 รูป

พิธีอำลาครูคืนศิษย์

     วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีอำลาครูคืนศิษย์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะครูและบุคลากรจาก จ.บุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบ้านดงกะทิ(มิตรภาพอนุสรณ์)

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณมาศึกษาดูงาน

ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตยานนาวา เขตยานนาวา ศึกษาดูงาน

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตยานนาวา

หน้า 38/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม