ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6article

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3article

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นปฐมวัยarticle

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 

นักเรียนแต่ละห้องช่วยกันทำพานไหว้ครูarticle

 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ช่วงบ่ายนักเรียนช่วยกันทำพานไหว้ครู

การซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560article

 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560article

 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยครูการศึกษาพิเศษได้นำแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อบุตรหลานจะได้รับประโยชน์สูงสุด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญวันพระที่วัดบ้านนาarticle

 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560article

 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และได้ขออนุมัติการปรับปรุงพื้นที่ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนพฤษภาคมarticle

 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เดือนพฤษภาคม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนการทำดอกไม้จันทน์article

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปเรียนการทำดอกไม้จันทน์ ที่ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า 5/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม