ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกarticle

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดการวาดภาพ ระบายสี คัดลายมือ และการเดินรณรงค์รอบหมู่บ้านบ้านนาเก่า

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560article

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรมหน้าเสาธงarticle

 กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่article

การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่

เทศบาลนครแหลมฉบังมาโค่นต้นมะม่วงให้โรงเรียนarticle

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครแหลมฉบังมาโค่นต้นมะม่วงให้โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

การประชุม PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2560article

การประชุม PLC วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนาarticle

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา 

การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560article

 การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโทarticle

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูพัทธ์ธีรา และครูพิมพ์ชญา ที่จบการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนarticle

 วันที่18 พฤษภาคม 2560 บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

หน้า 6/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม