ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วการประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560article

 การประชุม PLC วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโทarticle

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูพัทธ์ธีรา และครูพิมพ์ชญา ที่จบการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนarticle

 วันที่18 พฤษภาคม 2560 บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนาarticle

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา

การนิเทศเตรียมการสอนของโรงเรียนarticle

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560article

 วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น เพื่อปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และรับทราบกฏระเบียบในเรื่องต่างๆของโรงเรียน

คณะครูเตรียมสถานที่การประชุมผู้ปกครองarticle

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะครูช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ทำกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คณะครูรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560article

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) รับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่article

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่

เทศบาลนครหลมฉบังได้มาซ่อมถนนหน้าโรงเรียนarticle

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครหลมฉบังได้ส่งเจ้าหน้ที่มาซ่อมถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

หน้า 6/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม