ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2562
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคำสั่งโรงเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วร่วมแสดงความยินดีครูรับปริญญาโทarticle

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูพัทธ์ธีรา และครูพิมพ์ชญา ที่จบการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนarticle

 วันที่18 พฤษภาคม 2560 บริษัทเอสโซ่มอบตู้เก็บเอกสารให้โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนาarticle

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญเนื่องในวันพระที่วัดบ้านนา

การนิเทศเตรียมการสอนของโรงเรียนarticle

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560article

 วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 ขึ้น เพื่อปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และรับทราบกฏระเบียบในเรื่องต่างๆของโรงเรียน

คณะครูเตรียมสถานที่การประชุมผู้ปกครองarticle

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะครูช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ทำกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คณะครูรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560article

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) รับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่article

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่

เทศบาลนครหลมฉบังได้มาซ่อมถนนหน้าโรงเรียนarticle

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครหลมฉบังได้ส่งเจ้าหน้ที่มาซ่อมถนนบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560article

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอริยทรัพย์

หน้า 6/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 facebook : โรงเรียนวัดบ้านนา - ฟินวิทยาคม