ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.ตรัง เขต 1 ศึกษาดูงาน

     วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเยี่ยมชมศึกษา

คณะครูและผู้บริหาร จ.ตราด และ จ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน

     วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดบ้านนาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ คือ 1) คณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเทพนคร กลุ่มโรงเรียนคนที สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มาศึกษาดูงานการบริหาร

กิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายอนุบาลสนุกคิด(เศรษฐพอเพียง) โดยจัดเป็นฐานทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว 

กิจกรรมวันภาษาไทย

     ด้วยโรงเรียนวัดบ้านนาได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2555

     เนื่องในการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดโครงการนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม สำหรับครู บุคลากร นักเรียน

หน้า 7/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230