ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนarticle

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

โรงเรียนบ้านคำนกกก จ.นครพนม มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)article

 วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านคำนกกก จังหวัดนครพนม ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

 

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1article

วันที่ 29 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษาที่สวนเสือ ศรีราชา

กิจกรรมการสอบอ่านเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1article

วันที่29 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนทั้งโรงเรียนarticle

วันที่ 26 กันยายน 2559 มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงไอศครีมนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

ประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชาarticle

 วันที่ 25 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ร่วมงานประเพณีบูญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชา ณ วัดบ้านนา

คณะครูไปดูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาarticle

วันที่ 24 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านา(ฟินวิทยาคม)ไปศึกษาดูงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา

มอบรางวัลให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนarticle

 วันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

การแข่งกระโดดเชือกคัดภาคตะวันออกarticle

วันที่ 17 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือกระดับภาค จากการแข่งขันได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 

โรงเรียนรุ่งอรุณมาติดตามกิจกรรมการสอนarticle

 วันที่ 16 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ มาติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

หน้า 7/32
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230