ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2557
bulletปฏิทินโรงเรียนและตารางการศึกษาดูงาน
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2557
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรถวายข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีกล่าวคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยช่วงเช้าทางโรงเรียนได้นำขบวนแห่เทียนไปยังตลาดสี่มุมเมือง 

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว 

กิจกรรมวันภาษาไทย

     ด้วยโรงเรียนวัดบ้านนาได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 

โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปีการศึกษา 2555

     เนื่องในการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดโครงการนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม สำหรับครู บุคลากร นักเรียน

พิธีไหว้ครู

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ 

โครงการสาธิตการกระโดดเชือก

     ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนแหลมฉบัง 

โครงการคาราวานการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น. สพป.ชบ.3 ได้จัดโครงการคาราวานการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ร.ร. วัดบ้านนาร่วมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

       วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ปี พุทธศักราช 2555 นอกจากจะตรงกับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว วันนี้ยังเป็น

ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

      วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ. 3 มาตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านนา 

หน้า 7/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230