ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วรับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ หน้าตลาดโรงโป๊ะ

รับทุนการศึกษา วัดศรีวนาราม

 รับทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  วัดศรีวนาราม 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559article

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ป.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ

 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนรุ่นอรุณ  กรุงเทพฯ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 

เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง

 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และนักเรียน  ระหว่างวันที่ 1 - 5  กรกฎาคม  2559

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

อบรมโครงงานคุณธรรม

 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เข้ารับการอบรมโครงงานคุณธรรม โดยมี ศน.เตือนใจ  ดวงละม้าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

วงดนตรีลูกทุ่งบ้านนามอบความสุขด้วยเสียงเพลง ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้นำนักร้องนักดนตรีวงลูกทุ่งบ้านนา ไปมอบความสุดด้านเสียงเพลงให้กับคุณตาคุณยาย ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบางละมุง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

หน้า 7/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230