ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าหลัก
bulletข้อมูลโรงเรียน
bulletหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletแผนกปฐมวัย
bulletระเบียบการแต่งกาย
bulletการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
bulletปฏิทินกิจกรรมวันสำคัญ 2559
bulletสื่อ / นวัตกรรม / งานวิจัย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้
bulletกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
bulletศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมรอบรั้ว
bulletโครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2559
bulletโครงการดีกิจกรรมเด่น
bulletวารสาร สารสนเทศ สัมพันธ์ชุมชน
bulletห้องภาพ
bulletเวบไซต์ที่น่าสนใจ
bulletกระดานสนทนา
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletติดต่อโรงเรียน


แผนกปฐมวัย
ห้องภาพ
ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์
เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ


กิจกรรมรอบรั้ว

กิจกรรมรอบรั้วกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2558

การเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 10  สิงหาคม 2558  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ครอบครัวถนอมรอดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวถนอมรอด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โดยคุณครูสมใจ  สุอังคะวาทิน ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน และชาวชุมชนวัดบ้านนา 

โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียง ปี 2558

        โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตพอเพียงประจำปี 2558  สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ในระหว่าง วันที่ 1-5  กรกฎาคม 2558 

การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2558

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

บรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ และการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557 ภาคเรียนที่ 2/2557

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 3/2557

พิธีประกาศผลสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์

     โรงเรียนวัดบ้านนาได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาครูคืนศิษย์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา

หน้า 7/29
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230